Kaip padidinti laikinaji Parlamenta

Pagal Suvestinį Europos aktą tokia pat procedūra numatyta ir tarptautiniams susitarimams, kurie turi svarbų poveikį Bendrijos biudžetui pakeičiama m. Taip pat pažymėjome, jog vien veiksmingų minimalių sistemų nepakanka kovai su skurdu. Todėl m. Analizuoja ir teikia išvadas dėl teisės aktų, reglamentuojančių išmokų skyrimą bei mokėjimą pareigūnams, kurių draudėjai registruoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje, taikymo bei programinės įrangos kūrimo ir papildymo. Komandiruojamas darbuotojas yra darbuotojas, su kuriuo buvo sudaryta laikinojo darbo sutartis dėl darbo valstybės narės teritorijoje, teikiantis paslaugas vykdant įmonės verslo operacijas ar įvairių pavaldžių bendrovių grupės viduje verslo operacijas, arba kaip laikinasis įdarbinimo agentūros darbuotojas. Įsigaliojus Mastrichto sutarčiai, ši procedūra taikyta tose keliose teisėkūros srityse, kuriose Taryba priima sprendimus balsuodama vienbalsiai ir kurios, įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, apima tik struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą.

XXXL narys

Europarlamentarai reikalauja netoleruoti korupcijos sporte ir siūlo iš esmės reformuoti minėtą organizaciją. EP nariai apgailestauja, kad kaltinimai stambaus masto korupcija FIFA pakirto pasitikėjimą futbolu, o susikompromitavęs šios federacijos prezidentas J. Blateris iki šių metų pabaigos dar ketina jai vadovauti.

Narys vyksta

Parlamentas sveikina Šveicarijos ir JAV institucijų atliekamus tyrimus siekiant nustatyti, kokiomis aplinkybėmis Prancūzijai, Pietų Afrikos Respublikai, Rusijai ir Katarui suteiktos teisės organizuoti Pasaulio futbolo čempionatus atitinkamai, ir metais. Europarlamentarai ragina persvarstyti visus korumpuotus sprendimus ir sveikina FIFA audito komiteto pirmininko pareiškimą, kad pasitvirtinus korupcijos faktams Rusija ir Kataras gali netekti teisės organizuoti minėtus čempionatus.

Jei narys yra 13 cm normalus dydis

FIFA raginama reformuotis, didinti skaidrumą ir atskaitomybę, ypač sprendimų priėmimo ir vadovų atlyginimų srityse. Europarlamentarai mano, kad ši federacija turėtų įdiegti nepriklausomą Vykdomojo komiteto narių tikrinimą ir apriboti jų kadencijos trukmę, taip pat priimti šio komiteto elgesio kodeksą, kurio įgyvendinimą prižiūrėtų nepriklausoma institucija. Savo ruožtu trečiadienį EP nariai diskutavo dėl birželio 12 d.

Vidutinio dydzio nuotraukos

Baku prasidėsiančių pirmųjų Europos žaidynių ir Azerbaidžane pažeidžiamų žmogaus teisių. Jie ragino ES Tarybą reikalauti, kad Olimpinis komitetas ir stambios sporto federacijos atsižvelgtų į žmogaus teisių padėtį šalyse, pretenduojančiose tapti tarptautinių sporto renginių šeimininkėmis.