Nario konkurencijos dydziai

Be to, šios galimybės priklauso ir nuo to, ar veikiantis rinkoje ūkio subjektas turi kokių nors konkurencinių pranašumų prieš esamus konkurentus. Pavyzdžiui, jei Lietuvoje veikiančios dukterinės įmonės vadovai sudaro draudžiamą susitarimą su konkuruojančia įmone, tokiu atveju Lietuvoje neveikianti motininė kompanija taip pat gali būti įtraukiama į Konkurencijos tarybos tyrimą ir pripažinta solidariai atsakinga. Kuo daugiau ūkio subjektai parduoda skirtingų savybių t. Laiko sąnaudos. Ūkio subjektas yra absoliučiai pranašesnis kitų ūkio subjektų atžvilgiu, jei jis turi teisę arba galimybę naudotis tam tikrais ištekliais ar turtu, o jo potencialūs konkurentai šios teisės ar galimybės neturi, negali jų įsigyti iš viso arba gali įsigyti tik už daug aukštesnę kainą, negu juos įsigyja esamas rinkos dalyvis. IV skirsnis.

Bendrosios nuostatos m. Dominuojančios padėties sąvoką apibrėžia Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalis.

Nario konkurencijos dydziai

Konkurencijos taryba aiškina šią sąvoką vadovaudamasi žemiau pateikiamais kriterijais ir principais. Jie parengti remiantis sukaupta Konkurencijos įstatymo įgyvendinimo patirtimi bei Europos Bendrijos ir kitų šalių konkurencijos teisės praktika.

Sąvokos šiame dokumente vartojamos taip, kaip jas apibrėžia Konkurencijos įstatymas bei Konkurencijos tarybos teisės aktai. Šiame dokumente Konkurencijos taryba aiškina dominuojančios padėties nustatymo kriterijus ir tvarką ūkio subjekto, kuris veikia atitinkamoje rinkoje kaip pardavėjas, atžvilgiu. Pirkėjo dominuojančią padėtį Konkurencijos taryba nustatys pagal tuos pačius principus, kaip ir dominuojančio pardavėjo, tačiau vietoj pardavėjo bus atitinkamai nagrinėjamas pirkėjas, vietoj pirkėjų - pardavėjai, vietoj pardavimų - pirkimai, o vietoj kainų padidinimų - kainų sumažinimai.

Dominuojanti padėtis suprantama kaip situacija atitinkamoje rinkoje, kai vienas ar daugiau ūkio subjektų: Nario konkurencijos dydziai nesusiduria su konkurencija; arba gali daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribodami konkurenciją. Toliau šio dokumento I ir II skyriuose bus nagrinėjamas vieno ūkio subjekto dominavimo atvejis, o keleto ūkio subjektų dominavimas analizuojamas III skyriuje.

Ūkio subjektas tiesiogiai nesusiduria su konkurencija, kai jis yra vienintelis pardavėjas atitinkamoje rinkoje. Tokia situacija rinkoje gali susidaryti, kai, pavyzdžiui, įstatymu ar kitais teisės aktais įkuriama monopolija ar ūkio subjektui suteikiamos išimtinės teisės veikti rinkoje.

Nario konkurencijos dydziai

Kitais atvejais dominuojanti padėtis nustatoma parodžius, kad ūkio subjektas pajėgia daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje. Vienpusė lemiama įtaka suprantama kaip ūkio subjekto galimybė veikti atitinkamoje rinkoje pakankamai nepriklausomai nuo konkurentų, tiekėjų ar pirkėjų ir galiausiai nuo vartotojų, darant poveikį prekių kainoms, įėjimo į rinką galimybėms ar kitoms veiklos sąlygoms, dėl ko veiksmingai ribojama konkurencija toje rinkoje.

Konkurencijos taryba, nustatydama dominuojančią padėtį, remsis II skyriuje apibrėžtais kriterijais. Jų reikšmingumas priklausomai nuo ūkio šakos, prekių savybių ir ypatybių gali būti skirtingas, todėl Konkurencijos taryba, nustatydama ūkio subjekto dominuojančią padėtį, šiuos kriterijus bei jų Vidutinis nariu dydis 17 metu vertins kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

Įsigalioja Konkurencijos įstatymo pakeitimai – ką svarbu žinoti verslui?

Tai nereiškia, kad kiekvienu atskiru atveju būtinas detalus įvertinimas pagal visus kriterijus. Dažnai gali pakakti analizės pagal keletą kriterijų, kad galima būtų pagrįstai nustatyti, ar ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį.

Konkurencijos taryba, nustatydama dominuojančią padėtį, paprastai prašys pardavėjų, veikiančių atitinkamoje rinkoje, pateikti faktinę informaciją, kuri, Konkurencijos tarybos nuomone, reikalinga išvadai dėl dominuojančios padėties padaryti. Be to, Konkurencijos taryba gali teirautis jų nuomonės apie ūkio subjekto galimybes daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje, įskaitant galimybes įeiti į rinką potencialiems konkurentams. Konkurencijos taryba naudos visą prieinamą informaciją, kuri gali būti svarbi konkrečiu atveju, nesivadovaudama skirtingų informacijos šaltinių griežtos hierarchijos principu.

  • Pirmam prisipažinti dėl konkurencijos pažeidimo apsimokės dar labiau
  • Nustatytas notarų atlygio minimumas pažeidžia konkurenciją - Verslo žinios
  • Liaudies agentas padidina varpos dydi
  • Viena didžiausių naujovių — ūkio subjektas, pirmas pateikęs informaciją apie pažeidimą, gali būti atleistas nuo baudos, net jei Konkurencijos taryba jau yra pradėjusi tyrimą.
  • Pratimas, kad padidintumete nari i nuotrauka
  • Tyrimą atlikusi Konkurencijos taryba nustatė, kad nors notarų veikla yra griežtai reglamentuojama, jie savarankiškai verčiasi profesine ūkine veikla ir atlygintinai teikia notaro paslaugas bei prisiima finansinę riziką, susijusią su jų veikla, todėl yra laikytini ūkio subjektais.
  • Kaip padidinti varpa 3 cm
  • Bendrosios nuostatos m.

Kadangi ūkio subjekto galimybės daryti vienpusę lemiamą įtaką labai priklauso nuo jo dalies atitinkamoje rinkoje dydžio, todėl pirmiausiai Konkurencijos taryba nustatys rinkos dalį-1 žr. Paprastai ūkio subjektas negali daryti vienpusės lemiamos įtakos ir nebus dominuojantis rinkoje, jei jo dalis šioje rinkoje yra santykinai maža. Tačiau ūkio subjekto užimama rinkos dalis nėra vienintelis ir neginčijamas jo dominavimo kriterijus.

Konkurencijos taryba sieks įvertinti ir kitus veiksnius, kurie galėtų trukdyti ūkio subjektui veikti pakankamai nepriklausomai nuo konkurentų, tiekėjų ar pirkėjų net ir tuo atveju, jei jo dalis atitinkamoje rinkoje yra didelė, arba įgalintų ūkio subjektą, turintį palyginti nedidelę rinkos dalį, vis dėlto daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje.

Prie tokių veiksnių priskiriami jau esamų konkurentų rinkos dalys, rinkos dalių pasiskirstymas bei stabilumas, konkurentų rinkos dalių didinimo galimybės žr. II skyriaus I skirsnįtaip pat įėjimo į rinką kliūtys, ribojančios potencialią konkurenciją žr.

Nario konkurencijos dydziai

II skyriaus II skirsnį. Be to, įvertinant, ar ūkio subjektas gali daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje, Konkurencijos taryba nagrinės kitus veiksnius žr.

II skyriaus IV skirsnį. Ūkio subjekto elgesys rinkoje arba jo gera Nario konkurencijos dydziai būklė gali būti, šalia kitų kriterijų, patvirtinančiu įrodymu, kad jis užima dominuojančią padėtį. Antra vertus, stiprus pirkėjas, superkantis didžiąją dalį rinkoje Kas yra geresnis narys prekių, gali atsverti pardavėjo galimybes didinti kainas, daryti vienpusę įtaką kitoms veiklos rinkoje sąlygoms, t.

II skyrius. Dominuojančios padėties nustatymo kriterijai I skirsnis. Rinkos dalys Rinkos dalies dydis yra vienas svarbiausių kriterijų nustatant ūkio subjekto dominuojančią padėtį žr.

Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalį.

Įvertindama rinkos dalį, Konkurencijos taryba pirmiausia apibrėžia atitinkamą rinką ir nustato joje veikiančius ūkio subjektus žr. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalis apibrėžia 40 proc. Didelė tikimybė, kad ūkio subjektas yra dominuojantis, jeigu jis stabiliai išlaiko ne mažesnę kaip 40 procentų rinkos dalį.

Nario konkurencijos dydziai

Ir atvirkščiai, mažai tikėtina, kad turėdamas mažesnę nei 40 proc. Tačiau neatmetamos ir kitos galimybės, jeigu yra pakankamai svarūs įrodymai pagal kitus kriterijus, nurodytus šių paaiškinimų punktuose.

Rinkos dalių pasiskirstymas tarp konkurentų yra svarbus rodiklis, rodantis esamos konkurencijos intensyvumą. Net ir turėdamas didesnę kaip 40 proc. Svarbi ne tik esamos rinkos struktūros analizė, bet ir tai, kaip rinkos dalių pasiskirstymas keitėsi per tam tikrą laikotarpį - rinkos dalies stabilumas.

Rinkose, kurioms būdingos stambios, ilgalaikės, nereguliarios sutartys, Konkurencijos taryba gali nagrinėti ilgesnio, pavyzdžiui, metų laikotarpio rinkos dalių kitimą. Kitose rinkose galėtų pakakti santykinai trumpesnio laikotarpio duomenų analizės.

Paprastai dinamiškesnės rinkos, t. Konkurencijos taryba įvertins tikėtinus rinkos struktūros pokyčius. Svarbu įvertinti ne vien tik praeito laikotarpio duomenis apie rinkos dalis, bet ir galimybes ateityje - tiek atitinkamoje rinkoje jau esantiems ūkio subjektams didinti savo Nario konkurencijos dydziai dalį ir konkurencinę įtaką, tiek ir potencialiems konkurentams-2 įeiti į rinką ir perimti rinkos dalį iš jau esamų rinkos dalyvių.

Esamų konkurentų galimybės didinti savo rinkos dalį labai priklauso nuo to, ar rinkos dalyviai turi didelių nepanaudojamų gamybinių pajėgumų, ar pajėgumai gali būti greitai padidinti, taip pat ar pajėgumai, panaudojami tiekimams į vieną rinką, gali būti greitai transformuoti tiekimams į kitą rinką. Be to, šios galimybės priklauso ir nuo to, ar veikiantis rinkoje ūkio subjektas turi kokių nors konkurencinių pranašumų prieš esamus konkurentus.

Pavyzdžiui, ūkio subjekto technologiniai pranašumai, pasinaudojant intelektinės nuosavybės teisėmis; gerai žinomas prekės ženklas ar firmos vardas ir pirkėjų pripratimas prie jo; geros priėjimo prie žaliavų šaltinių sąlygos, sudarant ilgalaikes tiekimo sutartis; stipri ir gerai organizuota platinimo sistema; didelis vertikaliosios integracijos laipsnis nuosavo platinimo tinklo ar transporto parko turėjimas ir kt.

Be to, ūkio subjektas išskiriančiu elgesiu taip pat gali neleisti kitiems esamiems konkurentams didinti savo turimas rinkos dalis.

Įsigalioja Konkurencijos įstatymo pakeitimai — ką svarbu žinoti verslui? Nuo lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigalioja Konkurencijos įstatymo pakeitimai, kurie įmonėms pažers nemažai naujovių. Įstatymo pasikeitimai yra aktualūs bet kuriame verslo sektoriuje, bet kuriame prekybos ar gamybos lygmenyje veikiančioms įmonėms, taip pat jie aktualūs visoms įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio.

Pavyzdžiui, vertikalieji susitarimai su distributoriais gali riboti kitų konkurentų galimybes plėstis rinkoje, didinant savo produkcijos pardavimus apie išskiriantį elgesį žr. Potencialių konkurentų įėjimo į rinką galimybės priklauso nuo įėjimo į rinką kliūčių. Kai yra įrodymų, kad įėjimo į rinką kliūtys yra mažos, tai pakeltos kainos galėtų paskatinti naujų dalyvių Nario konkurencijos dydziai į rinką, t. II skirsnis.

Įėjimo į rinką kliūtis Ūkio subjektas, nors ir turėdamas didelę atitinkamos rinkos dalį, šioje rinkoje gali nedominuoti, jeigu nėra kliūčių arba jos yra mažos kitiems ūkio subjektams įeiti į atitinkamą rinką ir veiksmingai konkuruoti su veikiančiu rinkoje ūkio subjektu. Ir atvirkščiai, jeigu kliūtys didelės, esamas rinkos dalyvis Nario konkurencijos dydziai būti apsaugotas nuo kitų ūkio subjektų konkurencijos ir gali Nario konkurencijos dydziai daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje net ir tuo atveju, kai jo rinkos dalis nėra santykinai didelė pavyzdžiui, neviršija 40 proc.

Konkurencijos taryba sieks Nario konkurencijos dydziai, ar yra įėjimo į rinką kliūčių žr. Įėjimo į rinką kliūtys gali būti: absoliutūs ūkio subjekto pranašumai; išskiriantis ūkio subjekto elgesys. Absoliutūs pranašumai. Ūkio subjektas yra absoliučiai pranašesnis kitų ūkio subjektų atžvilgiu, jei jis turi teisę arba galimybę naudotis tam tikrais ištekliais ar turtu, o jo potencialūs konkurentai šios teisės ar galimybės neturi, negali jų įsigyti iš viso arba gali įsigyti tik už daug aukštesnę kainą, negu juos įsigyja esamas rinkos dalyvis.

Šiai veiksnių grupei priskiriami tokie veiksniai, kaip, pavyzdžiui: Valstybinis reguliavimas. Įstatymai, Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai kliudo įeiti į rinką, kai dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai apribojamas konkurentų skaičius atitinkamoje rinkoje.

Pavyzdžiui, licencijos tam tikrai veiklai yra išduodamos tik ribotam skaičiui norinčiųjų, kitiems neleidžiant jų įsigyti.

Filmukų apie konkurenciją konkursas, II vieta: filmukas „Konkurencijos reikšmė, nauda ir svarba“

Netgi techninių normų ir standartų pvz. Esminiai gamybos ištekliai.

Nario konkurencijos dydziai

Ūkio subjektas turi absoliutų pranašumą prieš kitus, jei jo žinioje arba nuosavybėje yra esminis gamybos išteklius turtas ar įrengimaikuris yra būtinas konkrečios prekės gamybai ar paslaugai teikti pavyzdžiui, uostas ar jo dalis - laivininkystės paslaugoms, fiksuoto telefono ryšio linijos - telekomunikacijų paslaugoms ir pan. Be to, potencialiems konkurentams patiems sukurti įrengti tokį gamybos išteklių yra neįmanoma, labai brangu arba netikslinga.

Intelektinės nuosavybės teisės. Patentai, prekių ženklai, know-how, autorinės teisės ir kt. Visų pirma, potencialūs konkurentai neturi teisės gaminti ir parduoti prekės, panaudodami kitiems priklausančią intelektinę nuosavybę. Be to, jeigu, pavyzdžiui, ūkio subjektas naudojasi intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios gina pažangiausią ir efektyviausią technologinį procesą, leidžiantį gaminti mažesniais kaštais, negu tai gali jo potencialūs konkurentai, tai toks ūkio subjektas įgauna absoliutų pranašumą prieš kitus.

Strateginiai pranašumai. Kita įėjimo į rinką kliūčių grupė yra susijusi su ūkio subjekto strateginiais pranašumais, kurie gali atsirasti dėl to, kad jis atitinkamoje rinkoje pradėjo veikti pirmiau už kitus. Būdamas rinkoje anksčiau už kitus ūkio subjektas gali sugebėti daryti įtaką rinkos raidai, pavyzdžiui, sumažindamas arba visai atimdamas kitiems ūkio subjektams galimybę įeiti į rinką.

Šiai įėjimo į rinką kliūčių grupei Konkurencijos taryba priskiria tokius veiksnius, kaip, pavyzdžiui: Neatgaunami kaštai.

Nustatytas notarų atlygio minimumas pažeidžia konkurenciją

Neatgaunami kaštai yra ta įėjimo į rinką kaštų dalis, kurios ūkio subjektas nebegali atgauti, išeidamas iš rinkos ir parduodamas šiai veiklos rūšiai būtinus gamybos išteklius, juos išnuomodamas arba panaudodamas kitur. Tokiais kaštais gali būti ir investicijos į prekės ženklą, vardą, reputaciją ir pan. Neatgaunamų kaštų dydį lemia, viena vertus, ūkio šakos technologija ir itin siaura fizinio kapitalo specializacija pvz.

Pastarosios išlaidos esamam rinkos dalyviui reikalingos tam, kad padidintų paklausą savo produkcijai. Nario konkurencijos dydziai būdu, didindamas neatgaunamus kaštus, esamas rinkos dalyvis padidina įėjimo į rinką riziką ir užsitikrina geresnes konkuravimo su kitais ūkio subjektais galimybes.

Neatgaunamų kaštų egzistavimas pats savaime nebūtinai reiškia, kad įėjimo kliūtys yra didelės. Finansavimo galimybės. Esamas rinkos dalyvis gali turėti geresnes finansavimo galimybes negu potencialus rinkos dalyvis. Gera rinkoje veikiančio ūkio subjekto reputacija sumažina investavimo į jį riziką, leidžia gauti geresnes finansavimo sąlygas. Jis taip pat gali turėti daugiau informacijos apie rinką ir todėl sugebėti pateikti geresnį verslo planą.

Be to, kuo potencialus rinkos dalyvis mažesnis, tuo jam teks santykinai didesnė kaštų, susijusių su įėjimo į rinką finansavimu, našta.

Nario konkurencijos dydziai

Didesni finansavimo tiek skolinantis, tiek ir išleidžiant vertybinius popierius kaštai gali potencialaus konkurento įėjimą į rinką padaryti sunkesnį, net kai lėšų pritraukimo kaštai nėra neatgaunami kaštai. Tačiau finansavimo galimybės gali nebūti įėjimo kliūtimi, jeigu potencialūs dalyviai yra santykinai dideli ar gamina platų prekių asortimentą ir turi galimybes paskirstyti riziką kitoms verslo sritims, taip pat jeigu įmanoma reikalingą įrangą išsinuomoti.

Masto ekonomija. Masto ekonomija reiškia, jog didinant produkcijos apimtį vidutiniai gamybos kaštai mažėja. Nario konkurencijos dydziai atitinkamai ūkinės veiklos rūšiai yra būdinga masto ekonomija, tai naujas rinkos dalyvis iš karto siektų didelės rinkos dalies.

Konkurencijos taryba, nagrinėdama pranešimus apie koncentraciją, turi teisę gauti iš ūkio subjektų, kontroliuojančių asmenų ir viešojo administravimo subjektų informaciją, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, reikalingus nutarimui dėl koncentracijos priimti. Konkurencijos taryba, nagrinėdama pranešimą apie koncentraciją, gali sustabdyti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą, jeigu bent vienas iš koncentracijoje dalyvaujančių ar su jais susijusių ūkio subjektų per Konkurencijos tarybos nustatytą ne trumpesnį negu vienos darbo dienos terminą nepateikia pagal šio straipsnio 5 dalį pranešimui apie koncentraciją nagrinėti reikalingos papildomos informacijos arba pateikia ją ne visą. Konkurencijos taryba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo termino pateikti informaciją pasibaigimo priima motyvuotą sprendimą sustabdyti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą ir apie tai raštu informuoja koncentracijoje dalyvaujančius ūkio subjektus. Termino sustabdymas skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos, kai pasibaigia nustatytas terminas pateikti informaciją, iki tos darbo dienos, kai Konkurencijos taryba gauna visą informaciją.

Tačiau tai tuo pat metu reiškia ir didesnę įėjimo riziką, nes reikalauja didesnių išteklių, ypač jei neatgaunami kaštai yra dideli. Be to, labiau tikėtina, kad esamų rinkos dalyvių reakcija į bandymus įeiti į rinką bus agresyvi. Šie veiksniai gali įėjimą į rinką padaryti sunkesnį. Informacijos stoka. Veikiantis rinkoje ūkio subjektas paprastai turi daugiau informacijos apie esamus gamybos kaštus negu potencialus dalyvis, ir tai, esant neatgaunamiems kaštams, gali įėjimą padaryti sunkesnį.

Pati savaime informacijos stoka gali būti kliūtis tais atvejais, kai gamybos technologija yra sudėtinga, ir informacijos surinkimas tada gali būti susijęs su dideliais neatgaunamais kaštais mokslo tiriamiesiems darbams arba praktinėms žinioms įgyti.