Valstybes pletros priemimai, Europos Sąjungos plėtra – Vikipedija

Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybines ar savivaldybių arba nevalstybines profesinio mokymo įstaigas tvarką nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigose ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų profesinio mokymo sutartims taikomus reikalavimus ir šių sutarčių registravimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras, suderinęs su teisingumo ministru, kitoms profesinio mokymo sutartims taikomus reikalavimus ir šių sutarčių registravimo tvarką nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras kartu su ekonomikos ir inovacijų ministru. Atitinkamais metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminarų skaičių pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių iki kiekvienų metų vasario 2 dienos nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į valstybės ir savivaldybių ūkinės ir socialinės plėtros poreikius, įvertinusi nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informaciją, regionų plėtros tarybų siūlymus ir valstybės finansines galimybes.

Завладеть персональными кодами компьютеров Третьего узла было проще простого.

Valstybes pletros priemimai

У всех терминалов были совершенно одинаковые клавиатуры. Как-то вечером Хейл захватил свою клавиатуру домой и вставил в нее чип, регистрирующий все удары по клавишам.

На следующее утро, придя пораньше, он подменил чужую клавиатуру на свою, модифицированную, а в конце дня вновь поменял их местами и просмотрел информацию, записанную чипом.

Valstybes pletros priemimai