Kaip valstybes dydis priklauso nuo pilietybes, warning.outdated.title

Būtent ši vienovė pirmiausia nustato, kad asmuo, įgyvendindamas bet kurią savo teisę, privalo vykdyti iš jos kylančias pareigas. Bet šiuo palyginimu jis visai netyčia pasisakė ir prieš dvigubą pilietybę be dvigubų pareigų. Asmeniui įgijusiam stažą daugiau nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kiekviena valstybė skiria ir moka pensiją už toje valstybėje įgytą stažą, nepaisant to, kurioje valstybėje asmuo gyvena. Ją įtvirtina tiek Konstitucija, tiek Pilietybės įstatymas. Vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo procedūra: 1.

Nekilnojamasis didinimas Video. Padidinkite cirkuliacijos nari

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas gimimu null Jeigu Jūs esate Lietuvos Respublikos piliečiai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis ir Jums gimė vaikas, tai nesvarbu, ar Jūsų vaikas gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų, jis Lietuvos Respublikos pilietybę įgis gimimu. Jeigu Jūs esate kitos valstybės pilietis ir Jums gimė vaikas, kurio kitas iš tėvų buvo Lietuvos Respublikos pilietis, tačiau jis mirė iki vaiko gimimo, tai nesvarbu, Kaip valstybes dydis priklauso nuo pilietybes Jūsų vaikas gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų, jis Lietuvos Respublikos pilietybę įgis gimimu.

 • Referendumas dėl pilietybės išsaugojimo.
 • Nario dydis 11 cm
 • Kaip as galiu priartinti
 • A. Vaišvila. Dviguba pilietybė: asmens pasirinkimas ar valstybės malonė? - DELFI
 • Kaip padidinti nario medicinos metoda
 • Dviguba pilietybė: asmens pasirinkimas ar valstybės malonė?

Vaikų Lietuvos Respublikos pilietybė įrašoma į vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą registruojant vaiko gimimą. Daugiau informacijos rasite čia. Lietuvos Respublikos pilietybė įrašoma registruojant vaiko gimimą tik vaikams, gimusiems nuo Vaikai gimę iki ir įgiję kitos valstybės pilietybę null Jeigu Jums iki gimė vaikas, kurio gimimu metu Jūs buvote Lietuvos Respublikos pilietis ir jis gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę, ir Jūs norite, kad Jūsų vaikas būtų Lietuvos Respublikos pilietis, tai Jūs turite, iki vaikui sukaks 18 metų, raštu pateikti prašymą laikyti Jūsų vaiką Lietuvos Respublikos piliečiu.

Jeigu pasitvirtins, kad Jūsų vaikas Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimimu, tai bus priimtas sprendimas dėl jo Lietuvos Respublikos pilietybės fakto konstatavimo. Priėmus sprendimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, Jūsų vaiko duomenys apie turimas Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietybę bus įrašyti Gyventojų registre.

Kaip vizualiai padidinti nario dydi Kaip padidinti varpos ir sekso trukme

Vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo procedūra: 1. Jeigu nesate įregistravę savo vaiko gimimo, tai, visų pirma, turite, kreiptis į Civilinės metrikacijos skyrių ir įregistruoti vaiko gimimo faktą. Dėl Jūsų vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės fakto konstatavimo turite pateikti šiuos dokumentus: laisvos formos prašymas; vaiko gimimo liudijimas ar jį atitinkantis dokumentas; dokumentas, patvirtinantis, kad vaiko gimimo metu vaiko tėvai ar vienas iš jų buvo Lietuvos Respublikos piliečiai; dokumentas, patvirtinantis, kad vaikas kitos valstybės pilietybę įgijo gimimu užsienio valstybės išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta, kad vaikas yra tos valstybės pilietis nuo gimimo.

Valstybės rinkliavos mokėti nereikia. Dokumentus galite pateikti: Migracijos departamento teritoriniame skyriuje tiesiogiai atvykus, per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, taip pat elektroniniais ryšiais; Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose tiesiogiai atvykus arba elektroniniais ryšiais. Sprendimas dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės konstatavimo priimamas per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Jūsų vaikas Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimimu, tai jis turės teisę turėti dvigubą daugybinę pilietybę visą gyvenimą. Jeigu prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ar pranešimai teikiami per atstovą, asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas asmens parašo tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Kaip padidinti nari namuose su vaizdo irasais Penio paaugliu dydziai

Dokumentai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, teikiami elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu Kaip valstybes dydis priklauso nuo pilietybes arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Atvykus į Migracijos departamento teritorinį skyrių, privalote turėti visų, kartu su el. Vaikai gimę nuo iki ir įgiję kitos valstybės pilietybę null Jeigu Jūsų vaikas gimė nuo ikio jo gimimo metu Jūs buvote Lietuvos Respublikos pilietis, tai Jūsų vaikas yra Lietuvos Respublikos pilietis nuo gimimo.

Jeigu Jūsų vaikas gimimu įgijo ir kitos valstybės pilietybę, tai jis turite pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu nesate įregistravę savo vaiko gimimo, tai, visų pirma, turite Kaip valstybes dydis priklauso nuo pilietybes į Civilinės metrikacijos skyrių ir įregistruoti vaiko gimimo faktą. Dėl Jūsų vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės turite pateikti šiuos dokumentus: Dokumentas, patvirtinantis, kad vaiko gimimo metu vaiko tėvai ar vienas iš jų buvo Lietuvos Respublikos piliečiai; Dokumentas, patvirtinantis, kad vaikas kitos valstybės pilietybę įgijo gimimu užsienio valstybės išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta, kad vaikas yra tos valstybės pilietis nuo gimimo.

Dokumentus galite pateikti: Migracijos departamento teritoriniame skyriuje tiesiogiai atvykus, per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, taip pat elektroniniais ryšiais. Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose tiesiogiai atvykus arba elektroniniais ryšiais. Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas null Tai teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimas asmenims, iki m.

Išsaugoję pilietybę, išsaugos ir pareigas valstybei

Minėti asmenys turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į Viduriniai nariai, kokioje valstybėje — Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje — jie nuolat gyvena ir jeigu jie nėra kitos valstybės piliečiai.

Reikalavimas atsisakyti kitos valstybės pilietybės netaikomas asmenims, kurie yra ištremti iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki m. Lietuvos Respublikos piliečio palikuonis — iki m. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjusio asmens vaikas, vaikaitis ar provaikaitis.

Asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki m. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis, kurie m.

Asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki m. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis, iki m. Ši sąvoka neapima asmenų, kurie po m.

Jeigu turite teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą null Turite pateikti šiuos dokumentus: prašymas prašymų formos — čia arba elektroniniu būdu — čia ; kelionės dokumentas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas; teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimas; dokumentai, patvirtinantys vardo ar pavardės keitimą, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti po teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo; dokumentai, patvirtinantys, kad nesate kitos valstybės pilietis.

Išskyrus atvejus, kai galite būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis; Asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki m. Yra asmens, ištremto iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki m.

Elektroniniai valdžios vartai

Tremtis Esu ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki m. Kas yra laikoma ištremtu asmeniu? Tai iki m. Kokie dokumentai patvirtina tremtį? Kur reikia kreiptis dėl pažymos apie tremtį? Į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento archyvų skyrių arba į Lietuvos ypatingąjį archyvą. Kas yra laikoma išvykusiu asmeniu? Turite sumokėti valstybės rinkliavą — 53 Eur.

Valstybės rinkliava turi būti sumokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo. Prašymą ir dokumentus galite pateikti: Tiesiogiai atvykus į: Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą; Šiuo būdu teikiant prašymus, asmens parašo tikrumas prašyme ir pridedamų dokumentų kopijos turi būti paliudytos asmens parašo ir dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, o užsienių valstybės paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos paliudyti dokumentai arba jų kopijos turi būti teisės aktu nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostillejeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip bei išversti į lietuvių kalba.

Prašymo ir dokumentų vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas

Jeigu dokumentus teikia asmenų atstovai, jie privalo pateikti savo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Šiuo būdu įgaliotas asmuo gali pateikti dokumentus tik tiesiogiai atvykęs į Migracijos departamento teritorinį skyrių.

Elektroniniais ryšiais. Dokumentai turi būti pasirašyti saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia Kaip valstybes dydis priklauso nuo pilietybes teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo Migracijos departamente dienos.

Tais atvejais, kai kitos valstybės teisėje nenustatyta pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų arba šios procedūros neatitinka protingumo kriterijų, pridedamas notaro patvirtintas asmens, kuris prašo atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, pareiškimas, kad jis atsisako kitos valstybės pilietybės ir oficialus jo vertimas į užsienio valstybės, kurios pilietybės atsisako, valstybinę kalbą, jeigu toks pareiškimas surašytas lietuvių ar kitos valstybės kalba.

Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti atkurta tik vieną kartą. Pateikus prašymą per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRISturėsite kartu rezervuoti ir vizitą į Migracijos departamentą bei pasirinktu laiku atvykti į teritorinį skyrių.

 • Patinka 0 Jeigu gegužės 12 d.
 • Vyru formos nariu dydziai Nuotraukos
 • Kas yra geresnis narys
 • Etaplius - Išsaugoję pilietybę, išsaugos ir pareigas valstybei
 • Siurblys didinant nari zalos ir naudos bei zalos
 • Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas gimimu null Jeigu Jūs esate Lietuvos Respublikos piliečiai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis ir Jums gimė vaikas, tai nesvarbu, ar Jūsų vaikas gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų, jis Lietuvos Respublikos pilietybę įgis gimimu.

Jeigu neturite teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo null Turite pateikti šiuos dokumentus: prašymas prašymų formos — čia arba elektroniniu būdu — čia ; kelionės dokumentas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas; dokumentai, patvirtinantys, kad esate asmuo iki m.

Kokie dokumentai patvirtina, jog asmuo turėjo LR pilietybę iki ? Lietuvos Respublikos vidaus ar užsienio pasai, išduoti iki m. Lietuvoje, arba asmens liudijimai, išduoti pagal dokumentus, išduotus iki m.

Padidejes varpos narys namuose Koks vaikinu narys

Ką daryti, jei neturiu dokumentų, patvirtinančių iki turėtą LR pilietybę? Jeigu nurodytų dokumentų nėra, asmens iki m. Ar galiu kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo? Galite, tik Migracijos departamentui priėmus sprendimą, kad nėra pakankamai dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo iki m. Kas yra Lietuvos Respublikos piliečio palikuonis?

Vyru nariu forma ir dydis Onanizmas varpos dydis

Kur kreiptis dėl dokumentų, patvirtinančių iki gimimo, mirties, santuokos faktą, išdavimo? Į Lietuvos valstybės istorijos archyvą.

Dažnai užduodami klausimai | Mano vyriausybė

Į Lietuvos centrinį valstybės archyvą. Natūralizacija null Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas natūralizacijos tvarka — Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas asmeniui, atitinkančiam Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme nustatytas Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo sąlygas.

Jei teisėtai nuolat Lietuvoje pragyvenau 10 metų null Galite pateikti prašymą suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę natūralizacijos tvarka. Turite pateikti šiuos dokumentus: prašymas prašymų formos — čia arba elektroniniu būdu — čia ; asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; dokumentas, patvirtinantis, kad šio prašymo pateikimo metu turite teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; dokumentai, patvirtinantys, kad Jūs pastaruosius 10 metų teisėtai nuolat gyvenate Lietuvos Respublikoje; dokumentai, patvirtinantys, kad turite teisėtą pragyvenimo šaltinį Lietuvoje; dokumentai, patvirtinantys, kad išlaikėte lietuvių kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminus; Reikalavimas išlaikyti valstybinės kalbos egzaminą ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą netaikomas: asmenims, kuriems sukako 65 metai, asmenims, kuriems nustatytas 0—55 procentų darbingumo lygis, asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, turintiems sunkių lėtinių psichikos ir elgesio sutrikimų.

Reikalavimas atsisakyti kitos valstybės pilietybės netaikomas asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 9 punktą gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis t. Turite sumokėti valstybės rinkliavą — 62 Eur valstybės rinkliava turi būti sumokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo Prašymą galite pateikti: Tiesiogiai atvykus į Migracijos departamento teritorinį skyrių ; Per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą; Šiuo būdu teikiant prašymus, asmens parašo tikrumas prašyme ir pridedamų dokumentų kopijos turi būti paliudytos asmens parašo ir dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, o užsienių valstybės paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos paliudyti dokumentai arba jų kopijos turi būti teisės aktu nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostillejeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip bei išversti į lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas gimimu

Jeigu dokumentus teikia asmenų atstovai, jie privalo pateikti savo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus Šiuo būdu įgaliotas asmuo gali pateikti dokumentus tik tiesiogiai atvykęs į Migracijos departamento teritorinį skyrių.

Elektroniniai ryšiais. Prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka ir prie jo pridedami dokumentai turi būti parengti ir pateikti svarstyti Pilietybės reikalų komisijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo Migracijos departamente dienos.

Informacija dėl valstybinės lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų teikiama el. Katkaus g.

Nuorodos kopijavimas

Asmeniui, dėl žemiau nurodytų aplinkybių Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti neteikiama, jei jis: 1 rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė tarptautinius nusikaltimus — agresiją, genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus; 2 rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė nusikalstamas veikas prieš Lietuvos Respubliką; 3 iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje buvo bausti laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje buvo bausti už labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar išnyko teistumas už šiame punkte nurodytus nusikaltimus, ar neišnyko; 4 įstatymų nustatyta tvarka neturi teisės gauti dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi Kaip valstybes dydis priklauso nuo pilietybes Respublikoje.

Esu sudaręs -iusi santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu ir pastaruosius 7 metus bendrai su sutuoktiniu teisėtai nuolat gyvenau Lietuvos Respublikoje null Turite pateikti šiuos dokumentus: prašymas prašymų formos — čia arba elektroniniu būdu — čia ; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas; sutuoktinio Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas; Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje; Dokumentas, patvirtinantis, kad Jūs sudaręs santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu, pastaruosius 7 metus bendrai su sutuoktiniu teisėtai nuolat gyvenate Lietuvos Respublikoje; dokumentai, patvirtinantys, kad išlaikėte lietuvių kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminus; Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Reikalavimas išlaikyti valstybinės kalbos egzaminą ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą netaikomas: asmenims, kuriems sukako 65 metai, asmenims, kuriems nustatytas 0—55 procentų darbingumo lygis, asmenims kuriems sukako senatvės pensijos amžius, asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, turintiems sunkių lėtinių psichikos ir elgesio sutrikimų. Turite sumokėti valstybės rinkliavą — 62 eur valstybės rinkliava turi būti sumokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo.

Prašymą galite pateikti: tiesiogiai atvykus į Migracijos departamento teritorinį skyrių ; per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą; Šiuo būdu teikiant prašymus, asmens parašo tikrumas prašyme ir pridedamų dokumentų kopijos turi būti paliudytos asmens parašo ir dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, o užsienių valstybės paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos paliudyti dokumentai arba jų kopijos turi būti teisės aktu nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostillejeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip bei išversti į lietuvių kalba.

Informacijos apie valstybinės lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus galima rasti Ugdymo plėtotės centro D. Valstybinės kalbos egzamino ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino laikyti nereikia asmenims, kuriems sukako 65 metai, asmenims, kuriems nustatytas 0—55 procentų darbingumo lygis, ir asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių lygis, taip pat asmenims, sergantiems sunkiomis chroninėmis psichikos ligomis.

Reikalavimas išlaikyti valstybinės kalbos egzaminą ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą netaikomas: asmenims, kuriems sukako 65 metai, asmenims, kuriems nustatytas 0—55 procentų darbingumo lygis iki m.

Turite sumokėti valstybės rinkliavą — 62 Eur valstybės rinkliava turi būti sumokama iki institucijų teikiamų paslaugų suteikimo Prašymą galite pateikti: tiesiogiai atvykus į Migracijos departamento teritorinį skyrių ; per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą; Šiuo būdu teikiant prašymus, asmens parašo tikrumas prašyme ir pridedamų dokumentų kopijos turi būti paliudytos asmens parašo ir dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, o užsienių valstybės paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos paliudyti dokumentai arba jų kopijos turi būti teisės aktu nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostillejeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip bei išversti į lietuvių kalba.

Informacijos apie valstybinės lietuvių kalbos Kaip valstybes dydis priklauso nuo pilietybes Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus galima rasti Ugdymo plėtros centro D. Reikalavimas išlaikyti valstybinės kalbos egzaminą ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą netaikomas: asmenims, kuriems sukako 65 metai, asmenims, kuriems nustatytas 0—55 procentų darbingumo lygis, asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, turintiems sunkių lėtinių psichikos ir elgesio sutrikimų.