Nario didinimas pagal veiklos metoda, Šaunios Lekėčių bendruomenės moterys ir jų stebuklai

Kriterijai ir pradedančių menininkų bei kūrėjų apibrėžtis bus pritaikyti tam sektoriui, kuriame platforma vykdo veiklą. Darbotvarkė: 1.

Visi kartu siekia gilesnio, subtilesnio pasaulio pažinimo, ieško grožio, gerumo, darnos, mokosi prakalbinti medį, akmenį, gėlę, mokosi klausytis tylos Suaugusius kviečia mokytis įvairių meno technikų, lankyti jogos užsiėmimus.

Europos platformos Pagal šią priemonę teikiama parama kultūros ir kūrybos sektorių organizacijoms, kurių tikslai yra: skatinti ugdyti naujus talentus ir skatinti tarpvalstybinį kultūros ir kūrybos sektorių veikėjų judumą bei kūrinių, galinčių daryti plataus masto ilgalaikį poveikį kultūros ir kūrybos sektoriams, sklaidą; padėti didinti menininkų ir kūrėjų, kurių veikla turi raiškų europietišką pobūdį, pripažinimą ir matomumą, vykdant informavimo veiklą bei taikant prekės ženklo kūrimo strategiją, o atitinkamais atvejais — kuriant Europos kokybės ženklą. Prioritetinės veiklos skatinti kūrėjų ir menininkų, ypač naujų talentų ir tų, kuriems stinga tarptautinės patirties, judumą ir matomumą; skatinti kurti tikras Europos masto kultūros ir kūrybos veiklos programas, kad būtų užtikrintos geresnės galimybės susipažinti su nenacionaliniais Europos kultūros kūriniais, organizuojant tarptautines gastroles, renginius, parodas, festivalius ir pan. Paramos priemone siekiama kritinės masės ir struktūros stiprinimo poveikio, todėl parama bus skiriama nedideliam skaičiui platformų, kartu siekiant išlaikyti skirtingų sektorių pusiausvyrą.

Organizuojami įvairūs meno renginiai, rengiamos prasmingos, įdomios gimtadienių šventės. Po to vykome į Anglininkų bendruomenę, kuri ruošiasi atidaryti dienos centrą ir teikti socialines paslaugas.

Projekto tikslas — suteikti projekte dalyvaujantiems besimokantiesiems neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklų vadovams naujų žinių ir patobulinti bendrąsias bei profesines kompetencijas, siekiant vietos bendruomenės narių asmeninio tobulėjimo galimybių didinimo, teikiamų paslaugų kokybės gerinimo bei aktyvesnės socialiai pažeidžiamų vietos visuomenės narių integracijos į neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklas.

Renovuotas bendruomenės centras išties tapo traukos centru: šeštadieniais čia renkasi jaunimas žaisti žaidimų ar tiesiog pabendrauti. Vyresnieji bendruomenės nariai čia taip pat randa sau vietos: susirinkę šoka ir dainuoja.

Nario didinimas pagal veiklos metoda

Anglininkuose ne tik vien pramogos. Bendruomenės nariai organizuoja aplinkos tvarkymo talkas, gražinamas parkas, aplinka prie kryžių, koplytstulpio ir bendruomenės centro. Gyventojai gali sportuoti — dalyvauti bėgime ar šeimų krepšinio varžybose bei įveikti ekologinio-pažintinio žygio trasą Kauno marių pakrante. Skirtingai nei įprastose bendrojo lavinimo mokyklose MDC įvairioms organizuojamoms veikloms susijungia vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų grupės.

Nario didinimas pagal veiklos metoda

Kadangi Plokščiai yra nutolę nuo didžiųjų šalies miestų, didelis atstumas sumažina čia gyvenančių žmonių galimybes asmeniniam tobulėjimui ir mokymuisi, ypač tai stebima tarp norinčių mokytis suaugusiųjų. Mokykloje daugiafunkciame centre viena iš pagrindinių vykdomų veiklų sričių yra neformalusis suaugusiųjų švietimas.

Jis vyko Kaišiadorių rajone. Įvairiose studijose visą savaitę veikia kūrybiniai užsiėmimai, kurie skirti kūdikiams, vaikams, mokyklinukams ir tiems, kurie save jau vadina dideliais.

Tačiau organizacijos darbuotojai, vykdantys šias veiklas, nėra profesionalūs andragogai. Koordinuojanti organizacija.

Nario didinimas pagal veiklos metoda

Platformą turi atstovauti juridinis asmuo, įregistravęs savo biurą vienoje iš programoje dalyvaujančių šalių. Koordinuojanti organizacija būtų atsakinga už platformos narių atranką ir jų stebėseną, taip pat už subsidijų paskirstymą nariams. Šiuo tikslu koordinuojanti organizacija nustatys kriterijus, kurių platformos narės turės laikytis.

Nario didinimas pagal veiklos metoda

Šie kriterijai bus išdėstyti paraiškoje. Platformos nariai. Europos kultūros veikėjai, apibrėžti kaip platformos nariai turi atitikti paraiškoje išdėstytus kriterijus.

Naktinės Personos - Kelyje

Tarp menininkų, kuriuos pristatė platformos nariai per dvylika mėnesių prieš pateikiant paraišką, turi būti bent 30 proc. Šio kriterijaus turi būti laikomasi per visą projekto trukmę. Platformos nariai yra įmonės, asociacijos arba organizacijos, kurių tikslas yra pristatyti Europos ne audiovizualinių kultūros ir kūrybos sektorių menininkus ir jų kūrinius.

Nario didinimas pagal veiklos metoda