Nario didinimo efektyvumas, Teisinis pagrindas

Direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų ilgalaikes nacionalines strategijas savo nacionalinių pastatų renovacijai remti. Vertinome, ar šios investicijos atitinka ES energijos vartojimo efektyvumo politiką. Lyg ir geras dalykas, tačiau ar tik to užteks, norint nors pristabdyti pieno gamybos mažėjimą? Įžanga Energijos vartojimo efektyvumo tikslai ir pažanga 01 Didesnis energijos vartojimo efektyvumas — tai mažesnių tokio pat lygio veiklai užtikrinti skirtų energijos išteklių naudojimas 1.

Pajamų ir papildomų lėšų galima rasti ne tik rinkoje.

Nemažiau apčiuopiami rezultatai gali būti pasiekiami organizacijos viduje. Ar galima tą patį darbą atlikti pigiau ir greičiau, nemažinant produkto ar paslaugų kokybės lygio?

Pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra pagrindinė priemonė siekiant šių tikslų. Pastatuose suvartojama didžiausia energijos dalis ir yra didžiausios galimybės sutaupyti energijos. ES energijos suvartojimas vėl didėja. Siekėme pateikti rekomendacijas, kurios turėtų padėti ES siekti savo m.

Kvalifikuoti PwC ekspertai, kurių kompetenciją patvirtina tarptautiniai sertifikatai, siūlo sprendimų paketą, padėsiantį padidinti organizacijos procesų efektyvumą. Iššūkiai, su kuriais susiduria organizacijos Sparčiai kintantys ir didėjantys klientų ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimai — atsiranda poreikis prisitaikyti ir užtikrinti reikiamą paslaugų kokybę. Nario didinimo efektyvumas išnaudojamos vadybos priemonės efektyvumui didinti.

Nario didinimo efektyvumas

Organizacijos labiau linkusios didinti efektyvumą diegdamos naujas technologijas, žaliavas, konstrukcinius sprendimus. Procesai yra skaitmenizuoti tik iš dalies arba nėra skaitmenizuoti, trūksta integracijų tarp vidinių ir išorinių informacinių sistemų. Didėjanti konkurencija.

Nario didinimo efektyvumas

Organizacijoms didėja poreikis siūlyti paslaugas ir ar produktus greičiau, pigiau, tačiau išlaikant atitiktį kokybės standartams. Augantis atlyginimas ir santykinai mažas produktyvumas.

Nario didinimo efektyvumas

PwC siūlomi sprendimai Valdymo sistemos ir valdymo procesų analizė Vertės grandinės analizė ir vertės žemėlapio sukūrimas Vertės grandinės optimizavimo sprendimų identifikavimas sąnaudos, ciklas, kokybė, atsargų valdymas Vertės nekuriančių etapų identifikavimas ir eliminavimas sumažinimas Procesų automatizavimas: reikalavimų informacinių technologijų sprendimams aprašymas Naudojami metodai — 6 sigma, LEAN, TOC, PITBM ir kt.