SMS del nario dydzio

Dėl ieškinio senaties ir baudos ieškovui skyrimo, teismas pasisakė, kad byloje esantys įrodymai, vienareikšmiškai nepatvirtina, kad ieškovui apie priimta sprendimą buvo žinoma jau m. Minėta, kad Įstatų Reikia turėti kaukę ant veido, būti su pirštinėmis, turėti pasą, telefoną su SMS žinute, kad esate registruotas. Socialiniame tinkle R.

Ieškinyje nurodė, kad m. Įstatų Tuo tarpu Įstatų Ieškovas įrodinėjo ir tai, jog šie ieškovo veiksmai negalėjo būti pagrindas jį pašalinti iš medžiotojų būrelio narių, kadangi atsakovas jo apie organizuojamas talkas neinformavo, o nežinodamas apie jas, jis negalėjo jose dalyvauti. Pažymėjo, kad visi medžiotojai nurodytose talkose taip pat nedalyvavo, tačiau jų atžvilgiu jokios poveikio priemonės nebuvo taikytos.

Vytauto Didžiojo kredito unijos nariams: m. Vytauto Didžiojo kredito unijos patalpose Birutės g.

Gavęs atsakovo pateiktus dokumentus yra įsitikinęs, kad nario mokestį yra permokėjęs. Ieškovas pirmosios instancijos teisme taip pat įrodinėjo, jog Įstatų, Tuo tarpu, jo gautoje, atsakovo išsiųstoje žinutėje, nebuvo nurodyta susirinkimo darbotvarkė, SMS del nario dydzio taip pat, kad kviečiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas, todėl jam nebuvo iš anksto žinoma darbotvarkė, jis nežinojo ir, kad m.

Apie tai, kad jis pašalintas iš medžiotojų būrelio narių, jis sužinojo tik m.

SMS del nario dydzio Kaip padidinti nari be reklamos

Be to, apie įvykusį neeilinį visuotinį narių susirinkimą buvo paskelbta nepažeidžiant Įstatų 63 punkto reikalavimų, ieškovas žinojo apie įvykusį susirinkimą, todėl nusprendęs nedalyvauti jame, pats elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai. Ieškovas taip pat nebuvo sumokėjęs ir nario mokesčio iki m.

  • Aktyviausi — didmiesčiai Intensyviausiai naujų verslų sparnus auginti padėjo Kaune ir Vilniuje veikiančios kredito unijos.
  • Ieškinyje nurodė, kad m.

Šios aplinkybės pripažintos ir paties ieškovo, kadangi jau nebūdamas būrelio nariu pervedė pinigus dėl nario užmokesčio. Pažymėjo, kad ieškovas praleido ir sutrumpintą trijų mėnesių senaties terminą, todėl prašė taikyti ieškinio senatį. Ieškovui civilinės bylos Nr. Taip pat nurodė, kad m. Dėl sprendimo pašalinti iš medžiotojų būrelio narių materialiųjų pagrindų teismas nurodė, kad Įstatų 30 punkte nustatyta, kad narys pašalinamas iš būrelio jeigu: jo veikla prieštarauja būrelio interesams Įstatų Tuo tarpu atsakovas nenurodė jokių argumentų ir nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų dėl kokių konkrečiai veiksmų ieškovas pašalintas iš būrelio Įstatų Dėl Įstatų Teismas sprendė, kad atsakovas, neturėdamas Medžioklės įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyto žemės savininko sutikimo medžioklės stacioniariam įrenginiui — pirminei žvėrių apdorojimo duobei, pažeidė Medžioklės taisyklių 12 straipsnio 2 dalies 3 punkte medžioklės plotų naudotojui nustatytą pareigą.

Tuo tarpu žemės sklypo savininko veiksmus, ginant Medžioklės įstatyme įtvirtintus jo teisėtus interesus, nevertino, kaip būrelio turto netausojimo ar būrelio interesų pažeidimo, nes būrelio tikslai ir interesai neatsiejami nuo medžioklę reglamentuojantiems teisės aktams neprieštaraujančių būrelio narių poreikių ir tikslų visumos net ir tuo atveju, kai tretiesiems asmenims atstovauja būrelio narys. Teismas nustatė, kad talkose metais dalyvavo maždaug nuo 4 iki 8 medžiotojų būrelio narių kiekvienoje iš talkų, todėl taip pat įvertinęs, kad medžiotojų būreliui priklauso 32 nariai, sprendė, jog be ieškovo m.

Teismas pažymėjo, kad byloje esanti pažyma patvirtina, kad atsakovas nėra pažeidęs Medžioklės taisyklių reikalavimų, o Įstatų SMS del nario dydzio sprendė, kad medžiotojų būrelis nėra nuoseklus, nes narys, padaręs identiško pobūdžio ir net grubesnius pažeidimus yra vienodai nevertinamas, ir pripažino, kad ieškovui už Įstatų Tuo tarpu atsakovo pateikti Viskas apie varpos dydzius narių susirinkimo protokolai patvirtina, kad visuotinio susirinkimo nutarimu ieškovas nebuvo atleistas nuo nario mokesčio mokėjimo, žiniaraščiuose nėra įrašų, patvirtinančių šio mokesčio sumokėjimą, todėl teismas pripažino įrodytu, kad atsakovas turėjo SMS del nario dydzio ieškovą pašalinti iš būrelio narių kaip pažeidusį Įstatų Ir nors, atsakovas turėjo pagrindą asociacijos nariui taikyti Įstatų Dėl sprendimo pašalinti iš medžiotojų būrelio narių procedūrinių aspektų teismas pasisakė, kad byloje esantys įrodymai patvirtino, jog apie m.

Seimo narys pasidalino patirtimi, kaip atliekamas COVID-19 testas

Tačiau teismas vertino, kad nors viešai paskelbtoje m. Tuo tarpu konkretūs R. Teismas atsižvelgęs į kasacinio teismo praktiką, sprendė, kad toks informacijos kiekis nėra pakankamas, kad būtų užtikrinta asociacijos narių teisė tinkamiausiomis ir priimtiniausiomis sąlygomis tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimu, todėl pripažino, kad atsakovas pažeidė procedūrinius reikalavimus, nes iš anksto ir aiškiai nesuformulavo R.

Dėl ieškinio senaties ir baudos ieškovui skyrimo, teismas pasisakė, kad byloje esantys įrodymai, vienareikšmiškai nepatvirtina, kad ieškovui apie priimta sprendimą buvo žinoma jau m.

SMS del nario dydzio Ka didinti nario dydi vyrams

Teismas nustatė, Kaip padidinti savo nari per 2 savaites net ieškovui reikalaujant, sprendimas dėl pašalinimo iš būrelio narių nebuvo pateiktas pagal m. Be to, teismas nekonstatavęs jokių ieškovo veiksmų, atitinkančių CPK 95 straipsnio 1 dalyje nurodytus, atsakovo reikalavimą taikyti jo atžvilgiu iki 5 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmetė.

Likusią Lazdijų rajono apylinkės teismo m. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Dėl nario mokesčio nurodo, kad atsakovo valdybos pirmininkas Z. Dėl šios veikos yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, pateikta pranešimo kopija.

Applications Linguee

Pirmosios instancijos teismas atsakovo pateiktuose užrašuose esamų įrašų visiškai neišanalizavo, nevertino juose nurodytų esminių aplinkybių.

Atsakovas taip pat nepateikė jokių kitų įrodymų atitinkamų finansinių dokumentų — pinigų priėmimo kvitų, kasos knygos ir kt.

Tuo tarpu atsakovo pateikti įrodymai nepagrindžia jo įrodinėjimo aplinkybių, kad jis nebuvo sumokėjęs nario mokesčio. Tuo tarpu aplinkybė, kad jis m.

Priešingos išvados turėtų įtakos jo turtinėms teisėms, kadangi nurodžius, kad jis nesumokėjo nario mokesčio už ginčo laikotarpius, privalėtų pakartotinai sumokėti nario mokestį.

Dėl medžiotojų būrelio talkų nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada nepagrįsta, kad jis buvo tinkamai informuotas apie m. Pirmosios instancijos teismo išvados apie tai, kad ieškovas buvo informuotas apie m.

Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad pranešant apie susirinkimą atsakovas grubiai pažeidė medžiotojų būrelio valdybos sprendimą, kadangi jam apie neeilinio visuotinio susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę nebuvo tinkamai pranešta SMS žinute. Atsakovo siųstoje SMS žinutėje nebuvo praneštos esminės aplinkybės apie tai, kad vyks visuotinis ir neeilinis susirinkimas, kokia darbotvarkė, taip pat nebuvo nurodyta, kad įvyksiančiame susirinkime bus sprendžiamas jo pašalinimo iš medžiotojų SMS del nario dydzio narių klausimas, nenurodyti galimi jo pašalinimo iš būrelio narių pagrindai ir kitos svarbios aplinkybės.

Gavęs siųsto turinio SMS žinutę, kurioje net nebuvo nurodyta, kad vyks visuotinis susirinkimas, jis negalėjo žinoti apie susirinkime numatytų klausimų svarstymą, todėl pasitikėjo SMS žinutėje nurodyta informacija, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad jis buvo neapdairus ir nerūpestingas, turėjo išsamią informaciją perskaityti viešame skelbime internete, o jo teisė žinoti apie susirinkimą ir dalyvauti jame nebuvo apribota.

SMS del nario dydzio Kaip padidinti sekso peni su medumi

Tuo tarpu atsakovas net nebandė aiškintis jo nedalyvavimo susirinkime priežasčių, jam net nebuvo skambinta telefonu, nesiteirauta apie tai, ar jam išvis yra žinoma apie eilinį visuotinį susirinkimą, kuriame buvo sprendžiamas jo pašalinimo iš būrelio narių klausimas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl sprendimo pašalinti iš medžiotojų būrelio narių procedūrinių aspektų, netinkamai taikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką civilinė Rysys tarp pirstu ir nario dydzio Nr.

Suformuluotomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos taisyklėmis nagrinėjamu atveju būtų galima vadovautis tuo atveju, jei apie m. Ginčo atveju ieškovo pašalinimo iš medžiotojų būrelio narių pagrindai aiškiai buvo suformuluoti m. Be to, jei ieškovas būtų dalyvavęs minėtame susirinkime, būtų turėjęs visas galimybes pareikšti prašymą atidėti jo pašalinimo iš narių klausimą, siekiu pasiruošti šio klausimo nagrinėjimui.

Ieškovas taip pat turėjo visas galimybes ir net pareigą, susipažinti su nagrinėjamo klausimo dokumentacija ir argumentacija, tačiau šia galimybe nesinaudojo. Pažymi, kad kiti atsakovo nariai patvirtino aplinkybę, jog nepaskelbimas apie ieškovo pašalinimo iš narių tarpo pagrindus, nesukliudė jiems priimti sprendimą, t. Šioje dalyje priimtas sprendimas yra nenuoseklus ir prieštaringas, taip pat neįvertinta, kad kiekvienas būrelio narys, kaip ir ieškovas, turėjo realią galimybę susipažinti su m.

Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas nebuvo sumokėjęs nario mokesčio, dėl ko buvo pagrindas jį pašalinti iš medžiotojų būrelio narių. Tuo tarpu dėl kitų sprendimo pašalinti iš būrelio narių materialiųjų pagrindų, pirmosios instancijos teismas darydamas išvadas pažeidė procesines teisės normas, t.

Pirmosios instancijos teismas iš esmės konstatavo, kad ieškovas pažeidė įstatų Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl ieškinio senaties taikymo, pažeidė šį institutą reglamentuojančius teisės normas ir praktiką. Skundžiamame sprendime buvo analizuojamos aplinkybės tik SMS del nario dydzio tai, kad ieškovas sužinojo apie ginčijamą sprendimą, tačiau nevertintas sužinojimo momentas.

  1. Berniuko nario dydis per 14 metu
  2. Он был гораздо сильнее, и ему легче было бы подталкивать ее вверх, тем более что площадка подсвечивалась мерцанием мониторов в кабинете Стратмора.
  3. Kas yra vidutinis nariu storis

Pažymi, kad tariamo teisės pažeidimo momentas objektyvusis kriterijus šiuo atveju yra m. Nurodo, kad jei ieškovas būtų laikęsis Įstatų, dalyvavęs m. Aplinkybę, kad ieškovas apie priimtą m.

SMS del nario dydzio Vyrai, kurie padidino varpa

Tuo tarpu jo pašalinimo iš medžiotojų būrelio pagrindai visiems nariams buvo pristatyti tik pačiame susirinkime, prieš balsuojant, o tai nebuvo pakankama, kad būtų užtikrina jo ir kitų asociacijos narių teisė tinkamai ir priimtinomis sąlygomis pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui. Pirmosios Padidinti Dick 4 cm teismas, pasiremdamas teismo praktika, suformuluota civilinėse bylose Nr.

Nepagrįstas ir atsakovo teiginys, neva pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, gynė ir kitų medžiotojų būrelio narių pažeistas teises, kurių niekas SMS del nario dydzio ginti, todėl peržengė ieškinio ribas, tačiau nurodo, jog dėl jų teisių ir pareigų nebuvo pasisakyta.

SMS del nario dydzio Ar galima priartinti varpos krema

Su m. Atsakovas taip pat nepagrįstai kvestionuoja, Kauno apygardos teismo m. Be to, kaip ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, apie m. Atsiliepimu į ieškovo R. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais: Apeliaciniu skundu išeinama už bylos nagrinėjimo pagrindo ir dalyko ribų, prašant konstatuoti, ar ginčijant atitinkamas aplinkybes, kurios nebuvo pirmosios instancijos teismo nagrinėjimo dalykas.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Ieškovas pirmosios instancijos teisme nekėlė klausimo ar atsakovas ir jo SMS del nario dydzio nariai tinkamai ar netinkamai tvarkė atsakovo buhalterinę apskaitą, o taip pat neteikė reikalavimo atlikti atsakovo juridinio asmens veiklos tyrimą. Kartu su apeliaciniu skundu ieškovas pateikė ir naują įrodymą, tačiau jo net neprašė prijungti, nenurodė priežasčių, kodėl jis negalėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui.

SMS del nario dydzio Koks storio penis yra didelis

Juolab, kad pridėtas dokumentas niekaip nepatvirtina ieškovo nurodytų aplinkybių dėl pradėto ikiteisminio tyrimo atsakovo atžvilgiu. Kadangi kiti atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą argumentai iš esmės tapatūs paties atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytiems, todėl apeliacinės instancijos SMS del nario dydzio jų nekartoja. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka pagal apeliaciniuose skunduose nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų bei nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos CPK straipsnio 2 dalis, straipsnio 2 dalis.

Pirmosios instancijos teismui tenkinus ieškinį, ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus ir be pagrindo padarė išvadas, kad jis — ieškovas ginčijamo būrelio sprendimo priėmimo metu nebuvo sumokėjęs nario mokesčio, kad būdamas informuotas apie būrelio organizuojamas talkas jose be pateisinamos priežasties nedalyvavo, taip pat nesutinka su teismo išvadomis, jog apie ginčo susirinkimą buvo paskelbta atsakovo įstatuose nustatyta tvarka, tuo tarpu atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kuriomis spręsta, kad ieškovo veiksmai sunaikinant biotechninį įrenginį neprieštaravo būrelio interesams, dėl ieškinio senaties taikymo bei, kad svarstant ieškovo pašalinimo klausimą buvo padaryti procedūriniai pažeidimai.

Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pašalinimo iš klubo pagrindai ir tvarka reglamentuojami atsakovo įstatų 30 punkte 1 t.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Įstatų 30 punkte nurodyta, kad būrelio narys pašalinamas iš būrelio, jeigu: nario veikla prieštarauja būrelio interesams Įstatų Apeliaciniu skundu atsakovas nesutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis ir nurodo, kad darbotvarkėje nurodyto klausimo ieškovas negalėjo nežinoti ir nesuprasti, sprendžiant klausimą dėl ieškovo pašalinimo iš klubo narių nebuvo padaryta esminių procesinių pažeidimų, galėjusių lemti ieškovo teisių pažeidimą neteisėtą pašalinimą iš atsakovo nariųbe to, atsakovo vertinimu, akivaizdu, jog įmonei, kuriai atstovauja ieškovas, sunaikinus būreliui priklausantį įrenginį buvo padaryta būreliui žala.

Kai pašalintas asociacijos narys teisme ginčija savo pašalinimo iš asociacijos teisėtumą ir pagrįstumą bei šiuo aspektu susiduria konkuruojantys asociacijos ir pašalinto jos nario interesai, bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl ieškinio tenkinimo, turi, be kita ko, atsižvelgti į būtinumą kiekvienu atveju SMS del nario dydzio teisingą ir tinkamą interesų pusiausvyrą, asmeniui, jį pašalinus iš narių, sukeliamus nepatogumus bei jų ir paties pašalinimo iš narių, kaip pritaikytos sankcijos, proporcingumą to asmens padarytam pažeidimui žr.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Pagal kasacinio teismo praktiką, byloje, kurioje taip pat buvo sprendžiamas ginčas dėl pašalinimo iš medžiotojų būrelio, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad, vertinant pašalinimo teisėtumą, svarbu ištirti, ar asociacija, priimdama konkrečius sprendimus, yra nuosekli ar visada vienodai vertina tapačius pažeidimuslaiką, praėjusį nuo pažeidimo padarymo iki sprendimo dėl pašalinimo ar seniai padarytas pažeidimas, pasikeitus aplinkybėms, nepanaudotas kaip pagrindas atsikratyti narioir kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes.

Atsižvelgiant į tai, kad pašalinimas iš asociacijos yra sunkiausia sankcija jos nariui, teismas turi įvertinti ir tai, ar asociacija galėjo taikyti alternatyvias, ne tokias griežtas sankcijas pvz. Asociacijų įstatyme tiesiogiai nereglamentuojama asociacijos narių pašalinimo iš asociacijos tvarka ir sąlygos. Pagal Asociacijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punktą šios teisinės formos juridiniai asmenys įpareigojami tai nustatyti įstatuose.

Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas buvo pašalintas iš atsakovo narių už tai, kad jis, atsakovo vertinimu, m. Atsakovo įstatų 28 punkte nustatyta, kad būrelio nariai gali būti pašalinami valdybos ar visuotinio susirinkimo sprendimu.

  • Nuorodos Izoliacijos tvarka, kai suserga vienas iš šeimos narių, o kitas yra paskiepytas arba persirgęs Pradžia Gyvenk sveikai Coronavirus COVID Izoliacijos tvarka, kai suserga vienas iš šeimos narių, o kitas yra paskiepytas arba persirgęs 21 Geg Posted at h in Coronavirus COVIDGyvenk sveikaiUžkrečiamų ligų prevencija by Irma Nacionalinio visuomenės sveikatos centro NVSC specialistai, atsižvelgę į gaunamus klausimus dėl izoliacijos, kai vienam šeimos nariui atliktas COVID antigeno testas ar PGR tyrimas yra teigiamas, o kitas — paskiepytas pagal nustatytą vakcinacijos schemą arba persirgęs, primena, jog tokiu atveju net ir turėjus didelės rizikos sąlytį su užsikrėtusiuoju tam tikrą laiką izoliuotis nereikia.
  • Suvažiavimo uždarymas.

Minėta, kad Įstatų Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs faktinius bylos duomenis, pagrįstai sprendė, kad žemės sklypo savininko, kurį atstovavo ieškovas, veiksmai ginant Medžioklės įstatyme įtvirtintus jo teisėtus interesus, negali būti vertinami kaip būrelio turto netausojimas ar būrelio interesų pažeidimas.

Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas, SMS del nario dydzio medžioklės plotų naudotojas, jam priklausančius biotechninius įrenginius įrengė negavęs žemės savininko sutikimo. Net ir nustačius, kad žemės savininko atstovu ginče su būreliu buvo šio SMS del nario dydzio narys-ieškovas, teisėti juridinio asmens veiksmai pašalinant nuosavybės teisių pažeidimą, negali būti sutapatinami su ieškovo, kaip būrelio nario pareigomis ir tuo SMS del nario dydzio vertinami, kaip būrelio turto netausojimas ar būrelio interesų pažeidimas.

Byloje nėra ginčo, jog būrelio narių mokamų mokesčių tvarka ir terminai nustatyti būrelio m. Šiame susirinkime priimtas sprendimas, jog visi mokesčiai turi būti sumokėti iki varyminių medžioklių pradžios, t. Byloje tarp šalių kilo ginčas ar atsakovo nurodytu laikotarpiu ieškovas tinkamai įvykdė būrelio nario pareigą mokėti nustatytus mokesčius. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo pateiktus būrelio narių susirinkimo protokolus, mokesčių mokėjimo žiniaraščius, teisėjų kolegijos vertinimu, pagrįstai sprendė, kad ieškovas pažeidė įstatų Pagal bendrąją įrodinėjimo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus.

Nagrinėjamu atveju ieškovui, įrodinėjant, kad buvo tinkamai įvykdyta būrelio nario pareiga mokėti mokesčius, teko pareiga įrodyti, kad nustatyto dydžio mokesčiai buvo sumokėti CPKstraipsniai.

Dėl kontaktų su koronavirusu susirgusiu parlamentaru Valerijumi Simuliku buvo nurodyta izoliuotis čiai asmenų. Vienas jų — Seimo narys Robertas Šarknickas. Jis sėdi greta V.

Byloje nustatyta, kad atsakovo narių sumokėtas mokestis buvo fiksuojamas mokesčių žiniaraščiuose 1 t. Byloje nesant visuotinio susirinkimo nutarimų, jog ieškovas yra atleistas nuo nario mokesčio mokėjimo, žiniaraščiuose nesant įrašų, patvirtinančių šio mokesčio sumokėjimą, priešingai, nurodytose mokėjimo suvestinėse fiksuojant ieškovo skolą, ieškovui po ginčo susirinkimo priėmimo sumokėjus nario mokesčio įmokas, sutikti su ieškovo apeliacinio skundo argumentais apie tinkamą mokėti mokesčius pareigų įvykdymą, pagrindo nėra.

Įstatų

Ieškovo apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tuo, jog atsakovas netinkamai tvarkė buhalterinės apskaitos dokumentus, tačiau šie argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad ginčo laikotarpiu ieškovas sumokėjo mokesčius.