Diskusijos del nario padidejimo

Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, — atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio viena iš šalių yra Venesuela, — atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo TBT Romos statutą, — atsižvelgdamas į m. Čmilytė-Nielsen pirmiausia teikė konservatorių atstovo Jurgio Razmos kandidatūrą. Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Kaip Padaryti priartinimo nara namuose

Užsienio reikalų komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio pareiškimą dėl Fernando Albáno mirties, — atsižvelgdamas į m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, — atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio viena iš šalių yra Venesuela, — atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo TBT Romos statutą, — atsižvelgdamas į m.

Po audringų diskusijų Seimas apsisprendė dėl Čmilytės–Nielsen pavaduotojų: išrinkti abu

TBT prokuroro Fatou Bensouda pareiškimą dėl pradedamų išankstinių Diskusijos del nario padidejimo Filipinuose ir Venesueloje tyrimų ir m. Sacharovo premiją skirti Venesuelos demokratinei opozicijai, — atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių straipsnio 2 dalį, A.

Albán rastas negyvas Nacionalinės žvalgybos tarnybos SEBIN patalpose, kuriose buvo kalinamas; kadangi jo mirties aplinkybės labai įtartinos ir Venesuelos pareigūnai pateikia prieštaringus pareiškimus šiuo klausimu; kadangi, nepaisant JT ir ES raginimų, valdžios institucijos atsisakė leisti atlikti nepriklausomą F. Albáno mirties priežasčių tyrimą, įskaitant skrodimą, kurį atliktų tarptautinė ir nepriklausoma teismo ekspertizės grupė; D. Sacharovo premijos laureatas Lorent Saleh buvo paleistas ir nedelsiant prievarta ištremtas į Ispaniją; kadangi jis be teismo kalėjo ketverius metus ir patyrė kankinimus; kadangi iš jo liudijimų matyti, kad Venesueloje žiauriai ir nežmoniškai elgiamasi su politiniais kaliniais; kadangi daugiau nei politinių kalinių tebėra kalinama Venesuelos kalėjimuose; E.

TBT prokuratūra pradėjo preliminarų padėties Venesueloje tyrimą; kadangi m.

Oficiali svetaine didinant nari

Taryba nusprendė patvirtinti ginklų embargą Venesuelai ir uždrausti susijusių medžiagų, kurios gali būti panaudotos vidaus represijoms, įvežimą; kadangi m. Taryba vienbalsiai nusprendė taikyti sankcijas septyniems asmenims, Venesueloje einantiems oficialias pareigas, kaip ribojamąsias priemones, pvz.

Užsienio reikalų tarybos posėdyje vyko diskusija dėl politinio dabartinės krizės sprendimo ir išnagrinėta galimybė įsteigti kontaktinę grupę siekiant palengvinti politinį procesą; 1. Tarybą ir vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją, užtikrinti, kad bet kokie tolesni veiksmai siekiant politinio sprendimo apimtų šiuos neatšaukiamus reikalavimus: nedelsiant išlaisvinti visus politinius kalinius ir nutraukti kankinimus, netinkamą elgesį ir priekabiavimą prie politinių oponentų ir žmogaus teisių aktyvistų; suformuoti naują nepriklausomą Nacionalinę rinkimų tarybą, kurią išrinktų Nacionalinė Asamblėja; surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus laikantis tarptautinių standartų dėl patikimo proceso, atitinkančio politinio pliuralizmo principą, dalyvaujant demokratiniams tarptautiniams stebėtojams; pripažinti teisėtos Nacionalinės Asamblėjos įgaliojimus ir paleisti Steigiamąją Nacionalinę Asamblėją; 8.

Normalus yra dydziu narys